پنل اس ام اس آرام تعرفه خطوط

مقایسه تعرفه خطوط اختصاصی سامانه پیامکی اس ام اس آرام با پیش شماره‌های متنوع

تعرفه خطوط اختصاصی برای نماینده‌ها از 10 تا 40 درصد تخفیف دارد.

درباره تعرفه خطوط اختصاصی

به صرفه‌ترین تعرفه خط با ما، انتخاب خط با شما

خطوط 8 رقمی عمومی

همه پنل‌های نیازپرداز دارای چند شماره عمومی 8 رقمی با پیش شماره 1000، 3000 و 5000 هستند که می‌توانید با آنها اس‌ام اس انفرادی یا انبوه ارسال کنید.

خطوط اختصاصی 1000 و 3000

در خطوط انتخابی پیش شماره 1000، ده رقم سمت راست و در خطوط پیش شماره 3000 شش رقم سمت راست را می‌توانید خودتان انتخاب نمایید.

خطوط اختصاصی تصادفی و انتخابی

خطوط اختصاصی به دو صورت تصادفی و انتخابی هستند. هزینه کلیه خطوط اختصاصی تصادفی بر مبنای غیر رند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای رند حساب می‌شود.

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000 (تومان)

نمونه شماره

تعداد ارقام

غیر سفارشی

سفارشی

۱۰۰۰xxxxxxxxx

14

50,000

100,000

1000xxxxxxxx

13

70,000

140,000

1000xxxxxxx

12

176,000

354,000

1000xxxxx

11

248,000

496,000

1000xxxxx

10

520,000

1,132,000

1000xxxxx

9

850,000

1,700,000

1000xxxx

8

2,600,000

6,500,000

1000xxx

7

استعلامی

استعلامی

۱۰۰۰xx

6

استعلامی

استعلامی

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000 (تومان)

نمونه شماره

تعداد ارقام

کاربران

3000xxxxxxxxxx

14

40,000

3000xxxxxxxx

12

110,000

3000xxxxxx

10

150,000

3000xxxxx

9

استعلامی

۳۰۰۰xxxx

۸

استعلامی

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 50001، 50009 (تومان)

نمونه شماره

تعداد ارقام

غیر سفارشی

سفارشی

50001xxxxxxxxx
50009xxxxxxxxx

14

70,000

130,000

50001xxxxxxxx
50009xxxxxxxx

13

110,000

218,000

50001xxxxxxx
50009xxxxxxx

12

218,000

435,000

50001xxxxxx
50009xxxxxx

11

436,000

870,000

50001xxxxx
50009xxxxx

10

655,000

1,308,000

50001xxxx
50009xxxx

9

1,100,000

2,230,000

50001xxx
50009xxx

8

2,300,000

4,580,000

50001xx
50009xx

7

استعلامی

استعلامی

50001x
50009x

6

استعلامی

استعلامی

تعرفه خطوط اختصاصی خط ثابت (تومان)

نمونه شماره

تعداد ارقام

کاربران

021xxxxxxxx

8

160,000

021xxxxx

5

2,300,000

021xxxx

4

3,300,000